Show Times

Haider ( Digital ) Hindi

Totem Lake Cinema - Kirkland, WA

Friday, October 31, 2014 8 PM

Saturday, November 01, 2014 4 PM, 8 PM

Sunday, November 02, 2014 3 PM


Happy New Year ( Digital) Hindi October 23

Roxy Cinema - Renton, WA

Friday, October 31, 2014 8 PM

Saturday, November 01, 2014 4 PM, 8 PM

Sunday, November 02, 2014 3 PM, 7 PM

Totem Lake Cinema - Kirkland, WA

Friday, October 31, 2014 8 PM

Saturday, November 01, 2014 4 PM, 8 PM

Sunday, November 02, 2014 3 PM, 7 PM

Valley Cinema-- Beaverton, Oregon

Friday, October 31, 2014 7:55pm

Saturday, November 01, 2014 7:55pm

Sunday, November 02, 2014 7:55pm

Monday, November 03, 2014 7:55pm

Tuesday, November 04, 2014 7:55pm

Wednesday, November 05, 2014 7:55pm

Thursday, November 06, 2014 7:55pm


Vellimoonga ( Digital ) Malayalam October 31

Roxy Cinema - Renton, WA

Friday, October 31, 2014 8 PM

Saturday, November 01, 2014 8 PM


Super Nani ( Digital ) Hindi October 31

Totem Lake Cinema - Kirkland, WA

Friday, October 31, 2014 9 PM

Saturday, November 01, 2014 5 PM, 9 PM

Sunday, November 02, 2014 3 PM, 7 PM

Monday, November 03, 2014 7 PM

Tuesday, November 04, 2014 7 PM

Wednesday, November 05, 2014 7 PM

Thursday, November 06, 2014 7 PM


Poojai ( Digital ) Tamil October 23

Roxy Cinema - Renton, WA

Saturday, November 01, 2014 4 PM

Sunday, November 02, 2014 3 PM


Karthikeya ( Digital ) Telugu October 23

Roxy Cinema - Renton, WA

Friday, October 31, 2014 9 PM

Saturday, November 01, 2014 4 PM, 8 PM

Sunday, November 02, 2014 3 PM, 7 PM


Current Theega ( Digital ) Telugu October 31

Roxy Cinema - Renton, WA

Friday, October 31, 2014 9 PM

Saturday, November 01, 2014 4 PM, 8 PM

Sunday, November 02, 2014 3 PM, 7 PM


Kaththi ( Digital ) Tamil

Roxy Cinema - Renton, WA

Friday, October 31, 2014 9 PM

Saturday, November 01, 2014 4 PM, 8 PM

Sunday, November 02, 2014 3 PM, 7 PM